Dlaczego Komunia Święta jest taka ważna?

– Ponieważ to najszybszy i najpewniejszy wyznacznik czy jesteś na właściwej drodze, bo oparty na Słowach Pana Jezusa:

J 6,51 ,,Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki”.

Jezus mówi także:

– ,,nie umrze”. J 6,58

– ..trwa we Mnie, a Ja w nim” J 6,56

– ,,ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. J 6,57

J 6,35 ,,Jam jest chleb życia” (Jezus mówi to dwa razy, też J 6,48).

J 6,32 ,,Ojciec Mój da wam prawdziwy chleb z nieba”.

– ,,Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy”. J 6,27

Uwaga! Po tej mowie ,,wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło”. J 6,67

Ostrzeżenie! ,,Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”. J 6,53