Dlaczego Komunia Święta jest taka ważna?

– Ponieważ to najszybszy i najpewniejszy wyznacznik czy jesteś na właściwej drodze, bo oparty na Słowach Pana Jezusa:

J 6,51 ,,Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki”.

Jezus mówi także:

– ,,nie umrze”. J 6,58

– ..trwa we Mnie, a Ja w nim” J 6,56

– ,,ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. J 6,57

J 6,35 ,,Jam jest chleb życia” (Jezus mówi to dwa razy, też J 6,48).

J 6,32 ,,Ojciec Mój da wam prawdziwy chleb z nieba”.

– ,,Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy”. J 6,27

Uwaga! Po tej mowie ,,wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło”. J 6,67

Ostrzeżenie! ,,Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”. J 6,53

Te myśli św. Ojca Pio o Eucharystii trzeba zapamiętać na zawsze:

  • Pan Bóg w Eucharystii składa nam pocałunki miłości. Zatem przyjmujmy z wielką wiarą i miłością Komunię Świętą.
  • W tych tak smutnych czasach śmierci wiary, triumfującej bezbożności, najbezpieczniejszym środkiem uchronienia się przed chorobą zakaźną, która nas otacza, jest wzmacnianie się pokarmem eucharystycznym. Rzeczą oczywistą jest, że nie może się nim wzmocnić ten, kto miesiącami nie karmi się ciałem nieskalanego Baranka Bożego.
  • Każda Msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask duchowych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. Dla osiągnięcia takiego celu nie marnuj bezowocnie twego skarbu, ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy Świętej. Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy świętej
  • Póki nie jesteśmy pewni, że nasze sumienie jest obciążone ciężką winą nie należy zaprzestawać przyjmowania Komunii świętej.
  • Niegodni Jezusa jesteśmy wszyscy, ale to On nas zaprasza. On tego chce. Upokorzmy się przed Nim!
  • Przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie wzbudzaj święte uczucia, rozmawiaj z Nim, módl się i trwaj w Objęciach Umiłowanego.