,,UtraZnalezione obrazy dla zapytania siostra faustyna i dzienniczekta dusz, pogrąża Mnie w smutku śmiertelnym”. ,,Pomóż mi, córko moja, ratować dusze”. 
Co mam robić, Panie?                   

                                                          1. 

,,Módl się ile możesz za konających(…) wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz, w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy”. (Dz. 1777)
,,Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny”. (Dz. 1541)

Kliknij DOŁĄCZ SIĘ, jeśli postanawiasz odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego, chociaż raz dziennie, w intencji umierających. W ten sposób przyłączasz się do anonimowej grupy ludzi, którzy mają takie postanowienie. 

JEST NAS POMOCNIKÓW 818 DOŁĄCZ SIĘ!              

 2.

 ,,Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki ma większą zasługę, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi”. (Dz. 369)
,,Najmilsza Mi jest modlitwa – to modlitwa o nawrócenie dusz grzesznych; … ta modlitwa jest zawsze wysłuchana”. (Dz. 1397) 

Znalezione obrazy dla zapytania mlody o pio

 

Kliknij DOŁĄCZ SIĘ, jeśli postanawiasz, raz w tygodniu dowolnego dnia, odprawić Drogę Krzyżową w intencji nawrócenia grzeszników.    W ten sposób przyłączasz się do anonimowej grupy ludzi, którzy mają takie postanowienie.

 JEST NAS POMOCNIKÓW 744 DOŁĄCZ SIĘ!     

3.

,,Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie“. (Dz. 1226)

Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia,przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem.  (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1030-1031).

Znalezione obrazy dla zapytania ogień czysccowy,,Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości, w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużny ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości“. (Dz. 1226)

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w spowiedzi świętej. Każdego dnia można uzyskać jeden odpust zupełny. Kto ofiaruje odpust zupełny za zmarłych- wprowadza duszę z czyśćca do Nieba.

Jest wiele czynności obdarzonych odpustem zupełnym, ustalonych przez Kościół. Szczególnie godne polecenia, jako czynność odpustową, jest odmówienie w kościele koronki do Miłosierdzia Bożego na terenie Polski. Trzeba, tylko i aż, przyjść do kościoła około 15 minut przed mszą świętą, odmówić tę koronkę, przyjąć komunię św. i odmówić: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu w intencjach Ojca świętego.

Kliknij DOŁĄCZ SIĘ, jeśli postanawiasz starać się uzyskiwać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych dzięki Koronce do Miłosierdzia Bożego. W ten sposób przyłączasz się do anonimowej grupy ludzi, którzy mają takie postanowienie.

JEST NAS POMOCNIKÓW 483 DOŁĄCZ SIĘ!

Cytaty z Dzienniczka Świętej Faustyny ze strony www.faustyna.eu